Kako funkcioniše turbokompresor?


  • Usisavanje svežeg vazduha
  • Izlaz vazduha iz turbokompresora pod pritiskom
  • Interkuler – hladnjak komprimovanog vazduha
  • Usisni ventil – ulaz vazduha u cilindar motora pod pritiskom
  • Izduvni ventil- izlaz izduvnog gasa iz cilindra motora
  • Ulaz izduvnog gasa u kućište turbine – pokretač turbokompresora
  • Izlaz izduvnog gasa

Turbokompresor ili u narodu poznatiji kao TURBOPUNJAČ-TURBINA je pričvršćen na izduvnu granu motora. Po startovanju motora izduvni gasovi koji se oslobadjaju kao nus produkt rada motora se ustvari koriste za pokretanje turbokompresora. Turbinske lopatice turbokompresora koje se nalaze u turbinskom kućištu a koje pogone izduvni gasovi, vratilom su povezane sa lopaticama u kompresorskoj strani turbokompresora.

U kompresorskom delu turbopunjača se nalaze kompresorske lopatice koje uvlače vazduh iz pravca filtera-prečistača vazduha i pod pritiskom ga ubacuju u usisnu granu motora. Za razliku od standardnih motora, ovaj pritisak u usisnoj grani kod turbo motora omogućava daleko bolje performanse u radu.

Ekspanzija u razvoju turbokompresora od 2000-te godine dovela je do toga da su današnji turbokmpresori daleko fleksibilniji. U radu, pružaju daleko bolje performanse. Većina današnjih turbokompresora su sa varijabilnom geometrijom koja im omogućava daleko efikasniji rad. VGT (Variable-geometry turbocharger) turbokompresori zahvaljujući svojoj konstrukciji imaju mogućnost da pri malim brojevima obrtaja motora omoguće maksimalni broj obrtaja turbokompresora, samim tim i veću količinu vazduha kao i veći pritisak vazduha u usisnoj grani motora. Savremeni turbokompresori sa takozvanom varijabilnom geometrijom dostižu i do 250.000 obrtaja u minuti sto je omogućilo maltene trenutni odziv motora na gas a takodje skoro u potpunosti eliminisalo takozvane turbo rupe koje su bile nezaobilazne kod starih tipova turbokompresora.

O nama

Turbo Servis Boris osnovan je 1996 godine, bavi se remontom i prodajom svih vrsta putničkih, teretnih i brodskih turbo kompresora, a od 1998 godine i remontom visko ventilatora. Na sve remontovane turbo kompresore dajemo garantni rok od 12 meseci. Vreme remonta turbo kompresora u zavisnosti od tipa i modela kreće od četiri do osam sati

Facebook

Kontakt informacije

Vojvode Prijezde 13b, Beograd

+381 (0)11 64 51 197

+381 (0)11 64 49 572

+381 (0)64 11 20 895
+381 (0)63 353 395

turboservisboris@gmail.com