Najčešći kvarovi kod turbokompresora?


  • Pritisak u kartertu motora
  • Ulazak stranog tela iz pravca filtera-prečistača vazduha
  • Ulazak stranog tela iz pravca motora
  • Prestanak podmazivanja i prljavo ulje, zaostali opiljci u motoru
  • Visoka temperatura izduvnih gasova, onemogućen neometan protok izduvnog gasa-začepljen katalizator
  • Ulaz izduvnog gasa u kućište turbine – pokretač turbokompresora
  • Izlaz izduvnog gasa

O nama

Turbo Servis Boris osnovan je 1996 godine, bavi se remontom i prodajom svih vrsta putničkih, teretnih i brodskih turbo kompresora, a od 1998 godine i remontom visko ventilatora. Na sve remontovane turbo kompresore dajemo garantni rok od 12 meseci. Vreme remonta turbo kompresora u zavisnosti od tipa i modela kreće od četiri do osam sati

Facebook

Kontakt informacije

Vojvode Prijezde 13b, Beograd

+381 (0)11 64 51 197

+381 (0)11 64 49 572

+381 (0)64 11 20 895
+381 (0)63 353 395

turboservisboris@gmail.com